Bài báo được công bố trên Tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2015 - 2016

10/04/2020

1. DANH SÁCH BÀI BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM HỌC 2015-2016- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Hoàng Thị Minh Châu (Phan Văn Việt, Hoàng Thị Minh Châu, Lê Hoàng Sơn, Phạm Văn Hải) Some extensions of membership graphs for picture inference systems 2015 IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering Oct-15      

2. DANH SÁCH BÀI BÁO HỘI THẢO TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2015-2016- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Vũ Thị Thu Huyền; Vũ Văn Đốc Một phương pháp giải quyết bài toán tối ưu vị trí đặt các trạm Relay trong mạng Wimax Kỷ yếu Câu lạc bộ khoa học công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Lần thứ 4, ngày 17,18/11/2015,tr 168-174      

3. DANH SÁCH BÀI BÁO TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2015-2016- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Phùng Thị Thu Hiền  Nghiên cứu mô hình giấu tin trong môi trường thô Khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên số 14; tháng 12/2015; trang 73-78 1859-2711 0.5  

4. DANH SÁCH BÀI BÁO TẠP CHÍ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016 - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Bùi Văn Tân Ứng dụng phương pháp tối ưu toàn cục giải bài toán tìm đường tối ưu Tạp chí khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Mục Khoa học công nghệ, SỐ 8 (9/2015), trang 25 -31 0866 -7896    
2 Trần Thị Hương Xác thực người nói không phụ thuộc từ khóa bằng mô hình mạng nơron nhân tạo  Tạp chí khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Mục Khoa học công nghệ SỐ 10 (6/2016), trang 39-45 0866 -7896