Bài báo được công bố trên Tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2016 - 2017

10/04/2020

DANH SÁCH BÀI BÁO TẠP CHÍ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017 - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên các tác giả Tên bài báo Tạp chí, proceedings Ghi chú
Tên tạp chí, proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISSN Điểm công trình
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lương T Thảo Hiếu Khai phá đô thị và phân tích mạng xã hội Tạp chí khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Mục Khoa học công nghệ, SỐ  11 (11/2016) trang 41-47 0866-7896    
2 Vũ Văn Đốc Nghiên cứu các yếu tố tác động vào tải của hệ thống web để giải quyết các bài toán tắc nghẽn trong mạng web lớn  Tạp chí khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Mục Diễn đàn Khoa học, SỐ  11 (11/2016) trang 41-48 0866-7896    
3 Mai Mạnh Trừng, Lê Trung Thực Xây dựng và quản lý gói dữ liệu M&D điều khiển doanh nghiệp Tạp chí khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Mục Diễn đàn Khoa học, SỐ  11 (11/2016) trang 88-94 0866-7896