Cơ cấu tổ chức

16/06/2019

I. Chi bộ khoa Công nghệ thông tin: 

Bí thư chi bộ: Ths. Nguyễn Hoàng Chiến

Phó bí thư chi bộ: TS. Phùng Thị Thu Hiền

Chi ủy viên: TS. Trần Hồng Việt

Hiện nay chi bộ có 14 đảng viên, lãnh đạo toàn diện các hoạt động chuyên môn, công đoàn, thanh niên, tạo môi trường đoàn kết, sáng tạo, cùng phát triển.

II. Ban chủ nhiệm khoa

Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa: GVC.NCS. Nguyễn Hoàng Chiến

Phó Trưởng khoa: GVC.TS. Phùng Thị Thu Hiền

Trợ lý khoa: ThS. Đường Tuấn Hải

 III. Bộ môn:

1. Bộ môn Hệ thống thông tin:

  Trưởng bộ môn: GVC.TS. Phùng Thị Thu Hiền

  Phó trưởng bộ môn: GVC.NCS. Mai Mạnh Trừng

   Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ lập trình; Cơ sở dữ liệu; Các hệ tri thức; Khai phá dữ liệu.

2. Bộ môn Mạng máy tính và Công nghệ đa phương tiện:

   Trưởng bộ môn: GVC.TS. Trần Hồng Việt

   Phó trưởng bộ môn: Th.S. Cao Ngọc Ánh

   Lĩnh vực nghiên cứu: Mạng máy tính; An toàn thông tin; Lập trình di động; Ứng dụng dữ liệu web

IV. Công đoàn

1. Cơ sở Hà Nội

    Tổ trưởng: Th.S. Đào Thị Phương Anh

    Tổ phó:  Th.S. Trần Minh Đức

2. Cơ sở Nam Định

    Tổ trưởng: Th.S. Trần Thị Hương

V. Đoàn thanh niên

   Bí thư đoàn khoa: NCS. Bùi Văn Tân

   Phó bí thư đoàn: Th.S. Đào Thị Phương Anh

VI. Câu lạc bộ tin học

1. Cơ sở Hà Nội

  Chủ tịch: Th.S. Đào Thị Phương Anh

  Ủy viên: Th.S. Lê Thị Thu Hiền

2. Cơ sở  Nam Định

   Chủ tịch: NCS. Bùi Văn Tân

Tập thể khoa Công nghệ thông tin

Các hoạt động hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp của khoa CNTT