Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Nguyễn Hoàng Chiến
Năm sinh: 1978
Học hàm: Giảng viên chính
Học vị: Th.S
Khoa viện: Công nghệ thông tin
Thâm niên: Đang cập nhật
Bộ môn: Mạng máy tính và Công nghệ đa phương tiện
Điện thoại: 0903251584
Email: nhchien@uneti.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu giảng viên

- Mạng máy tính

- Mạng không dây và di động

- Đánh giá hiệu năng mạng máy tính

- An toàn, an ninh mạng