Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Phùng Thị Thu Hiền
Năm sinh: 1972
Học hàm: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sỹ
Khoa viện: Công nghệ thông tin
Thâm niên: Đang cập nhật
Bộ môn: Hệ thống thông tin
Điện thoại: 0914770070
Email: ptthien@uneti.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu giảng viên

- Lập trình C++

- Cấu trúc dữ liệu

- Trí tuệ nhân tạo

- Khai phá dữ diệu

- Tập thô

- Cơ sở dữ liệu