Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Mai Mạnh Trừng
Năm sinh: 1978
Học hàm: Giảng viên chính
Học vị: Th.S
Khoa viện: Công nghệ thông tin
Thâm niên: Đang cập nhật
Bộ môn: Hệ thống thông tin
Điện thoại: 0912355022
Email: mmtrung@uneti.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu giảng viên

- An toàn và bảo mật thông tin

- Công nghệ Web

- Ứng dụng Desktop

- Công nghệ IOT(Internet Of Things)

- Công nghệ AI(Artifical Intelligence)