Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Cao Ngọc Ánh
Năm sinh: 1981
Học hàm: Đang cập nhật
Học vị: Th.S
Khoa viện: Công nghệ thông tin
Thâm niên: Đang cập nhật
Bộ môn: Mạng máy tính và Công nghệ đa phương tiện
Điện thoại: 0912599122
Email: cnanh@uneti.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu giảng viên

- Ứng dụng phát triển web

- Đồ họa – Xử lý ảnh