Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Trần Thị Lan Anh
Năm sinh: 1976
Học hàm: Đang cập nhật
Học vị: Th.S
Khoa viện: Công nghệ thông tin
Thâm niên: Đang cập nhật
Bộ môn: Hệ thống thông tin
Điện thoại: 0988919368
Email: ttlanh@uneti.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu giảng viên

- Cấu trúc dữ liệu

- Phân tích và thiết kế hệ thống

- Trí tuệ nhân tạo