Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Đường Tuấn Hải
Năm sinh: 1977
Học hàm: Đang cập nhật
Học vị: Th.S
Khoa viện: Công nghệ thông tin
Thâm niên: Đang cập nhật
Bộ môn: Mạng máy tính và Công nghệ đa phương tiện
Điện thoại: 0912233917
Email: dthai@uneti.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu giảng viên

- Hệ điều hành.

- Mạng máy tính.

- Quản trị mạng và cấu hình các thiết bị mạng.