Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Lê Thị Kiều Oanh
Năm sinh: 1978
Học hàm: Đang cập nhật
Học vị: Th.S
Khoa viện: Công nghệ thông tin
Thâm niên: Đang cập nhật
Bộ môn: Hệ thống thông tin
Điện thoại: 0989143710
Email: ltkoanh@uneti.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu giảng viên

- Cơ sở dữ liệu

- Khai phá dữ liệu,

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.