Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Vũ Thu Uyên
Năm sinh: 1983
Học hàm: Đang cập nhật
Học vị: Th.S
Khoa viện: Công nghệ thông tin
Thâm niên: Đang cập nhật
Bộ môn: Hệ thống thông tin
Điện thoại: 0989314489
Email: vtuyen@uneti.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu giảng viên

- Lập trình cơ bản

- Trí tuệ nhân tạo

- Công nghệ phần mềm.