Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Vũ Văn Đốc
Năm sinh: 1976
Học hàm: Đang cập nhật
Học vị: Th.S
Khoa viện: Công nghệ thông tin
Thâm niên: Đang cập nhật
Bộ môn: Mạng máy tính và Công nghệ đa phương tiện
Điện thoại: Đang cập nhật
Email: vvdoc@uneti.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu giảng viên
Đang cập nhật