Hướng dẫn về cách viết CV và đối sách phỏng vấn

26/09/2019

Hướng dẫn về cách viết CV và đối sách phỏng vấn

1. Mục tiêu

Hướng dẫn sinh viên Khoa CNTT - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp và chỉnh ra những điểm cần chú ý khi tham gia phỏng vấn với doanh nghiệp Nhật Bản, cũng là tiến hành hỗ trợ hoạt động tìm việc sau này cho sinh viên của Khoa.

2. Thông tin khái quát

- Thời gian: 9h.00 -11h.00 thứ 6 ngày 04 tháng 10 năm 2019

- Địa điểm: Tại Trường Đại học Kinh tế - KTCN

- Đối tượng: Sinh viên ngành CNTT năm 3, năm 4 có muốn làm việc doanh nghiệp Nhật Bản

- Số lượng: Không giới hạn

- Chí phí tham gia: Miễn phí

- Diễn giả: Ông Kiyotoshi Araki (SENKISHO VIETNAM COMPANY LIMITED)

BAN QUẢN TRỊ WEBSITE