Kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014-2015

11/03/2020

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2014-2015

Stt Tên đề tài Sinh viên thực hiện Chức vụ trong đề tài Lớp Giáo viên HD Ghi chú
1 Nghiên cứu mô hình Model - View – Controller, xây dựng ứng dụng quản lý đăng ký đồ án chuyên ngành công nghệ tin trực tuyến Lương Thanh Lâm Chủ nhiệm ĐT ĐH Tin 5A ND Hoàng Thị Phượng Tốt
Lò Văn Đông Thành viên ĐH Tin 5A ND
Trịnh Quang Đức Thành viên ĐH Tin 6A ND
2 Tìm hiểu công nghệ không dây băng thông rộng thế hệ mới Wimax. Từ đó xác định vị trí tối ưu đặt trạm Relay trong mạng không dây băng thông rộng để nâng cao hiệu năng mạng Phạm Văn Hiến Chủ nhiệm ĐT ĐH Tin 5A ND Vũ Văn Đốc Xuất sắc
Trần Nhật Quang Thành viên
Phạm Anh Tú Thành viên
3 Nghiên cứu xử lý ảnh trong Matlap và xây dựng bộ công cụ mô phỏng một số thuật toán xử lý ảnh trên Matlap Nguyễn Thị Hương Chủ nhiệm ĐT ĐH Tin 6A ND Cao Ngọc Ánh Xuất sắc
Phạm Thu Hiền Thành viên ĐH Tin 6A ND
Nguyễn Thị Hiền Thành viên ĐH Tin 6A ND
4 Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng bảo mật thông tin trên máy chủ mã nguồn mở Centos Tạ Thanh Bình Chủ nhiệm ĐT ĐHTin 5AHN Lương Thị Thảo Hiếu, Trần Quốc Hoàn  Tốt
Nguyễn Văn Đạt Thành viên
Bùi Thế Anh Thành viên
5 Nghiên cứu và xây dựng Website Cựu sinh viên UNETI Đặng Văn Nghĩa Chủ nhiệm ĐT CĐTin 21A ND Trần Bích Thảo Tốt
Phạm Đức Tuyên Thành viên
Mai Thị Thanh Trang Thành viên
6 Tìm hiểu và ứng dụng mô hình luận lý theo trường hợp để thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định mẫu Tạ Đình Hưng Chủ nhiệm ĐT ĐH Tin 6A2 HN Đào Thị Phương Anh, Lê Thị Thu Hiền, Vũ Thu Uyên Xuất sắc
Nguyễn Minh Châu Thành viên
Đồng Văn Quang Thành viên
Trần Ngọc Trình Thành viên