Kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016

11/03/2020

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM  2015- 2016 

Stt Tên đề tài Sinh viên thực hiện Lớp Chức vụ trong đề tài Giáo viên HD Ghi chú
1 Tìm hiểu và ứng dụng SQL Server trong khai phá dữ liệu Lê Quý Sơn ĐH Tin 6A1 HN Chủ nhiệm ĐT Đào Thị Phương Anh,
Doãn Thị Thúy Hiền
Xuất sắc
Nguyễn Hữu Quyền ĐH Tin 6A1 HN Thành viên
Tô Thị Yến ĐH Tin 6A1 HN Thành viên
2 Tìm hiểu và ứng dụng thuật toán tìm kiếm heuristic xây dựng chương trình tìm đường cho robot Đồng Văn Quang ĐH Tin 6A2 HN Chủ nhiệm ĐT Lê Thị Thu Hiền Tốt
Trần Ngọc Trình ĐH Tin 6A2 HN Thành viên
Nguyễn Thị Nhung ĐH Tin 6A2 HN Thành viên
3 Nghiên cứu xây dựng ứng dụng điều khiển chuột bằng bàn tay thông qua webcam sử dụng EmguCV Phạm Ngọc Tuân  ĐH Tin 6A1 HN Chủ nhiệm ĐT Lương Thị Thảo Hiếu
Trần Quốc Hoàn
Xuất sắc
Đào Quang Trường ĐH Tin 6A1 HN Thành viên
Bùi NgọcTrang ĐH Tin 6A1 HN Thành viên
4 Nghiên cứu và tối ưu hóa webiste lên các công cụ tìm kiếm trên mạng Internet bằng kỹ thuật tiên tiến Nguyễn Hữu Quyền ĐH Tin 6A1 HN Chủ nhiệm ĐT Mai Mạnh Trừng
Nguyễn Hoàng Chiến
Tốt
Lê Quý Sơn ĐH Tin 6A1 HN Thành viên
Tô Thị Yến ĐH Tin 6A1 HN Thành viên
5 Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong ảnh và xây dựng ứng dụng trong bảo mật dữ liệu  Trần Thanh Thảo ĐH Tin6A ND Chủ nhiệm ĐT Cao Ngọc Ánh
Trần Bích Thảo
Tốt
Đỗ Thuỳ Linh ĐH Tin6A ND Thành viên
Trần Thị Phương ĐH Tin6A ND Thành viên
6 Nghiên cứu phân tích cú pháp tiếng Việt sử dụng văn phạm phi ngữ cảnh từ vựng Lư Văn An ĐH Tin6A ND Chủ nhiệm ĐT Bùi Văn Tân
Hoàng Thị Phượng
Khá
Nguyễn Thị Hiền ĐH Tin6A ND Thành viên
Trần Thị Phương ĐH Tin6A ND Thành viên
7 Tìm hiểu một số mô hình hàng đợi trong mạng IP, sử dụng công nghệ NS để viết các chương trình mô phỏng các mô hình hàng đợi Bùi Đức Hà ĐH Tin 7A1 HN Chủ nhiệm ĐT Vũ Văn Đốc
  Điền Thị Hồng Hà
Tốt
Ngô Tiến Đạt ĐH Tin 7A1 HN Thành viên
Lưu thị Hồng ĐH Tin 7A1 HN Thành viên
8 Ứng dụng Data mining trong việc tiếp thị chéo sản phẩm cho doanh nghiệp Hoàng Sĩ Đại ĐH Tin8A1 ND Chủ nhiệm ĐT Trần Thanh Đại Tốt
Đoàn Vũ Trường Lâm ĐH Tin8A1 ND Thành viên
Nguyễn Thị Kim Anh ĐH Tin8A1 ND Thành viên
Vũ Thị Việt Trinh ĐH Tin8A1 ND Thành viên