Kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

11/03/2020
DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 
(Kèm theo Quyết định số 276c/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)
             
STT Tên đề tài Sinh viên thực hiện Lớp Chức vụ trong đề tài Giáo viên hướng dẫn Ghi chú
  Khoa Công nghệ thông tin (14)  
1 Tìm hiểu bộ công cụ Dotnet Bar và nghiên cứu xây dựng ứng dụng trong quản lý bán hàng tại công ty cổ phần thế giới số Anh Tuấn Mai Văn Hưng ĐH Tin9A NĐ Chủ nhiệm Cao Ngọc Ánh Tốt 
Trương Văn Nghiêm ĐH Tin9A NĐ Thành viên
Nguyễn Thị Hạnh ĐH Tin9A NĐ Thành viên
Nguyễn Thị Thu Huyền ĐH Tin9A NĐ Thành viên
2 Nghiên cứu xây dựng ứng dụng Windown form trong quản lý thiết bị tại công ty sản xuất và thương mại Hoàng Anh Khánh Đoàn Vũ Trường Lâm ĐH Tin8A NĐ Chủ nhiệm Trần Bích Thảo xuất sắc
Nguyễn Thị Oanh ĐH Tin8A NĐ Thành viên
Nguyễn Văn Tuấn ĐH Tin8A NĐ Thành viên
3 Ứng dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java để thiết kế và xây dựng trò chơi băng truyền Trần văn Huy ĐH Tin 7A3 HN Chủ nhiệm Vũ Thị Thu Huyền,Vũ Văn Đốc Xuất sắc
Bùi Tuấn Anh ĐH Tin 7A3 HN Thành viên
Bùi Quốc Hoàn ĐH Tin 7A3 HN Thành viên
Đoàn Minh Phúc ĐH Tin 9A NĐ Thành viên
4 Nghiên cứu mạng nơron nhân tạo ứng dụng cho bài toán nhận dạng ký tự quang học. Lê Thị Phương ĐH Tin 9ANĐ Chủ nhiệm Bùi Văn Tân Tốt
Đặng Việt Anh ĐH Tin 9ANĐ Thành viên
Vũ Thị Thêm ĐH Tin 9ANĐ Thành viên
5 Nghiên cứu và xây dựng phần mềm trợ hỗ vận chuyển hàng  cho các cửa hàng thương mại điện tử  trên nền tảng ASP. NET MVC 5 và Android  Lê Tuấn Đạt ĐH Tin 7A2 HN Chủ nhiệm Đỗ Tuấn Hạnh, Phạm Thị Thùy Tốt
Võ Quyền Anh ĐH Tin 8a2 HN Thành viên
Nguyễn Thị Mỹ Linh ĐH Tin 8a2 HN Thành viên
6 Nghiên cứu và ứng dụng thuật toán suy diễn xây dựng hệ chuyên gia tư vấn  Nguyễn Phương Kiên ĐH Tin7A2 Chủ nhiệm Lê Thị Thu Hiền  Tốt
Lưu Thị Hồng ĐH Tin7A1 Thành viên
Bùi Đức Hà ĐH Tin7A1 Thành viên
Lê Đăng Kính ĐH Tin7A1 Thành viên
7 Nghiên cứu framework lập trình game 2D, ứng dụng xây dựng trò chơi trên điện thoại sử dụng hệ điều hành android  Đỗ Kiên Quyết ĐH Tin7A4  Chủ nhiệm Lương Thị Thảo Hiếu  Tốt
Nguyễn Thị Minh Thu ĐH Tin 7A2 Thành viên
Cao Thanh Quân ĐH Tin 7A4 Thành viên
8 Tìm hiểu về Cake  Framework và Vận dụng để xây dựng website Trần Duy Tùng ĐH Tin 7A3 HN Chủ nhiệm Mai Mạnh Trừng  Tốt
Nguyễn Thị Thanh ĐH Tin 7A4 HN Thành viên Điền Thị Hồng Hà
Lê Hoàng Nhung ĐH Tin 7A4 HN Thành viên  
9 Kỹ thuật tìm kiếm ảnh trong CSDL đa phương tiện Giang thị Thu Hương ĐH Tin 8A1 HN Chủ nhiệm Lê Thị Kiều Oanh, Doãn Thị Thúy Hiền Đạt
Hà Quang Tùng ĐH Tin 8A1 HN Thành viên
Nguyễn Đức Đông ĐH Tin 8A1HN Thành viên
Nguyễn Duy Hưng ĐH Tin8A1 HN Thành viên
10 Nghiên cứu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trong phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý thư viện Trần Thị Huyền  ĐH Tin 7A1 HN Chủ nhiệm Trần Thị Lan Anh  Xuất sắc
Đỗ Thị Thanh Hằng ĐH Tin 7A1 HN Thành viên
Lương Thế Hưng ĐH Tin 7A1 HN Thành viên
11 Tìm hiểu bài toán tóm lược văn bản Tiếng Việt và ứng dụng trong tra cứu tài liệu của sinh viên Trần Văn Hòa ĐH Tin8A1 HN Chủ nhiệm Vũ Mỹ Hạnh, Nguyễn Thu Hiền Đạt
Nguyễn Viết Độ ĐH Tin8A1 HN Thành viên
Hầu Anh Tuấn ĐH Tin8A 1HN Thành viên
Lại Đức Vinh ĐH Tin8A1 HN Thành viên
12 Nghiên cứu và xây dựng phần mềm quản lý trung tâm tiếng Anh Hoàng Tiến Đại ĐH Tin 8A5 HN Chủ nhiệm Phạm Thị Thùy  Khá
Nguyễn Huy Công ĐH Tin 8A5 HN Thành viên
Trương Mỹ Hoa ĐH Tin 8A5 HN Thành viên
13 Nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp phân rã và dịch chuyển sơ đồ quan hệ để biến đổi chúng về dạng tối ưu, đạt tiêu chuẩn cơ bản của hệ thống thông tin Trần Ngọc Tân ĐH Tin 8A3 HN Chủ nhiệm Đào Thị Phương Anh, Trần Minh Đức Xuất sắc
Đặng Huy Phong ĐH Tin 8A3 HN Thành viên
Uông Đức Tùng ĐH Tin 8A3 HN Thành viên
14 Nghiên cứu xây dựng nhận dạng ký tự tiếng Việt trong ảnh dựa trên OCR Tesract Engine Nguyễn Văn Hưng ĐH Tin 7A2 HN Chủ nhiệm Trần Quốc Hoàn  Tốt
Nguyễn Duy Công ĐH Tin 7A2 HN Thành viên
Nguyễn Thị Hương Trà ĐH Tin 7A2 HN Thành viên