Kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019

11/03/2020

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

STT Tên đề tài Sinh viên thực hiện Lớp - Mã số SV Chức vụ trong đề tài Giáo viên hướng dẫn Kết quả
  Khoa Công nghệ thông tin (14)  
1 Nghiên cứu Laravel PHP Framework và ứng dụng xây dựng Website khoa CNTT trường ĐH KTKT CN Nguyễn Tuyển Giảng  ĐH Tin 9A5 HN Trưởng nhóm  Mai Mạnh Trừng;     Lê Thanh Của  Tốt
Nguyễn Thanh Tú ĐH Tin 9A5 HN  Thành viên
Trần Minh Hải ĐH Tin 9A7HN   Thành viên
2 Nghiên cứu chiến lược tìm kiếm có đối thủ và xây dựng ứng dụng trò chơi Dương Hồng Phương  ĐH Tin 9A6 HN  Trưởng nhóm Lê Thị Thu Hiền Khá
Hoàng Thị Ngọc Anh ĐH Tin 9A6 HN  Thành viên
Hoàng Đức Trí ĐH Tin 9A6 HN Thành viên
3 Xây dựng game góc nhìn thứ 3 sử dụng nền tảng Unreal Engine4 Đỗ Danh Dũng ĐH Tin 9A7 HN  Trưởng nhóm Nguyễn Thu Hiền Tốt
Nguyễn Tiến Minh  ĐH Tin 9A7 HN Thành viên
Nguyễn Đại Pháp ĐH Tin 9A7 HN Thành viên
4 Nghiên cứu mô hình thác nước tiến hành phân tích thiết kế hệ thống thông tin xây dựng Website quản lý dựa trên công nghệ NODEJS Nguyễn Đức Lộc  ĐH Tin 10A5 HN  Trưởng nhóm Đào Thị Phương Anh Tốt
Nguyễn Ngọc Phúc ĐH Tin 10A5 HN   Thành viên
Trần Bình Minh ĐH Tin 10A8 HN  Thành viên
5 Xây dựng ứng dụng trao đổi thông tin trực tuyến trên di động  Lê Minh Tuấn  ĐH Tin 9A5 HN  Trưởng nhóm Lương Thị Thảo Hiếu Tốt
Dương Thái Minh ĐH Tin 9A5 HN Thành viên
Nguyễn Thiên Nga ĐH Tin 9A5 HN  Thành viên
6 Nghiên cứu ngôn ngữ mô hình hợp nhất UML và công cụ Rational Rose, áp dụng phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin quản lý Bùi Minh Ngọc ĐH Tin 9A3HN Trưởng nhóm Trần Thị Lan Anh Tốt
Phạm Thành Minh ĐH Tin 9A3 HN Thành viên
Vũ Xuân Vang ĐH Tin 9A3 HN  Thành viên
7 Nghiên cứu và bảo mật đề thi trong môi trường ảnh Nguyễn Hồng Sơn ĐH Tin11ANĐ Trưởng nhóm Phùng Thị Thu Hiền; Vũ Thu Uyên  Xuất sắc
Trần Xuân Long ĐH Tin11ANĐ Thành viên
8 Nghiên cứu các kỹ thuật đồ họa trong Adobe After Effects. Ứng dụng xây dựng bộ phim hoạt hình 2D Phạm Thị Thu Hiền  ĐH Tin10ANĐ Trưởng nhóm Cao Ngọc Ánh Tốt
Lương Thị Huyền ĐH Tin10ANĐ Thành viên
9 Nghiên cứu quá trình biến đổi dữ liệu của chuẩn mã dữ liệu TDES Nguyễn Minh Hiếu  ĐH Tin10ANĐ Trưởng nhóm Trần Thanh Đại Tốt
Nguyễn Hữu Hiếu ĐH Tin10ANĐ Thành viên
10 Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Java để thiết kế và xây dựng trò chơi: Chiếc nón Kỳ diệu Ngô Ngọc Anh ĐH Tin 9A1HN Trưởng nhóm Vũ Văn Đốc ; Hoàng Thị Phượng  Xuất sắc
Đặng Tuấn Dũng ĐH Tin 9A1HN Thành viên
Nguyễn Đăng Khoa ĐH Tin 9A1HN Thành viên
11 Áp dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng để xây dựng phần mềm tạo đề thi trắc nghiệm và tự luận Trần Trung Cương  ĐH Tin 11ANĐ Trưởng nhóm Trần Thị Hương Tốt
Vũ Công Duy ĐH Tin 11ANĐ Thành viên
Nguyễn Xuân Dũng ĐH Tin 11ANĐ Thành viên
12 Nghiên cứu cách sử dụng giao thức trong kỹ thuật truyền video đảm bảo thời gian thực trên công nghệ mạng hiện đại ngày nay Nguyễn Quốc Hiệu  ĐH Tin 10ANĐ Trưởng nhóm Trần Bích Thảo Tốt
Lưu Thị Hiền ĐH Tin 10ANĐ Thành viên
Nguyễn Hữu Hiếu ĐH Tin 10ANĐ Thành viên
13 Ứng dụng cấu trúc rời rạc trong phân cụm dữ liệu Lưu Thị Hiền ĐH Tin 10ANĐ Trưởng nhóm Phạm Minh Thái Tốt
Đinh Thị Mai ĐH Tin 10ANĐ Thành viên
Nguyễn Quốc Hiệu ĐH Tin 10ANĐ Thành viên