Đề tài NCKH cấp cơ sở của Cán bộ - Giảng viên khoa CNTT đã được nghiệm thu năm học 2018-2019

06/07/2019

1. Đề tài: "Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến với mô hình đa chặng trong mạng 802.11p".

 Chủ nhiệm đề tài: ThS.Nguyễn Hoàng Chiến

2. Đề tài: "Nghiên cứu và phân tích mô hình sinh luật trên hệ thông tin xếp thứ tự".

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Thị Thu Hiền.

Thành viên tham gia: ThS. Vũ Thu Uyên

3. Đề tài: "Nghiên cứu thuật toán phân cụm nửa giám sát và ứng dụng trong phân đoạn ảnh"

 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Kiều Oanh

 Thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Thu Hiền

4. Đề tài: "Xây dựng chương trình đánh giá sự thay đổi các biến trong vòng lặp nhân quả".

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Văn Đốc.

5. Đề tài: "Tự động học ma trận của ánh xạ tuyến tính giữa hai không gian vecto ứng dụng xây dựng không gian vecto ngữ nghĩa song ngữ".

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Văn Tân.

Thanh viên tham gia: ThS. Điền Thị Hồng Hà

6. Đề tài: "Đánh giá năng lực giảng viên thông qua mô hình bài toán hỗ trợ ra quyết định nhóm dạng khoảng"

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thị Thu Huyền

Thành viên tham gia: ThS. Trần Thị Hương