Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018

18/09/2019

Trong năm học này Khoa CNTT có 16 đề tài Nghiên cứu sinh viên trong đó có 2 đề tài đạt xuất sắc và 4 đề tài đạt loại tốt và 9 đề tài đạt loại khá và 1 đề tài xếp loại đạt.

1. Đề tài: "Nghiên cứu quá trình biến đổi dữ liệu của chuẩn mã dữ liệu DES"; Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Thêm - ĐHTIN9ANĐ; Giáo viên hướng dẫn: Th.S . Trần Thanh Đại

2. Đề tài: "Nghiên cứu công nghệ Web service ứng dụng xây dựng hệ thống phân tán" Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tích Trường - CĐTin24AHN; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Lê Thị Thu Hiền

3. Đề tài: "Ứng dụng CNTT trong truyền thông marketing online các công cụ quảng cáo trực tuyến tại Học viên Anh ngữ Sydney Nam Định" Chủ nhiệm đề tài: Mai Văn Hưng -  ĐHTIN9ANĐ; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Cao Ngọc Ánh

4. Đề tài: "Nghiên cứu và ứng dụng thuật toán Support Vector Machine để giải quyết bài toán phân loại văn bản Tiếng việt" Chủ nhiệm đề tài: Tạ Thị Hoa - ĐHTIN8A1NĐ; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Phạm Minh Thái

5. Đề tài: "Nghiên cứu Công nghệ LinQ xây dựng phần mềm thư viên" Chủ nhiệm đề tài: Dương Hồng Phương -  ĐHTIN9A6HN; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Phạm Thị Thùy

6. Đề tài: "Nghiên cứu và ứng dụng các giải thuật vào hỗ trợ học tập của sinh viên ngành CNTT trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp" Chủ nhiệm đề tài: Trần Ngọc Tân -  ĐHTIN8A3HN; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Đỗ Tuấn Hạnh

7. Đề tài: "Tìm hiểu bộ công cụ Devexpress trong winform và áp dụng xây dựng ứng dụng trong quản lý nhân sự tại công ty cổ phần thép Tân Dân chủ" Chủ nhiệm đề tài: Phạm Ngọc Tuyên -  ĐHTIN8AHN; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Trần Bích Thảo

8. Đề tài: "Nghiên cứu quá trình chuẩn hóa Video trong FFMPEG, áp dụng xây dựng phần mềm chuyển đổi Video thành các định dạng tiên tiến" Chủ nhiệm đề tài: Dương Công Cường - ĐHTIN8A5HN; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Lương Thị Thảo Hiếu

9. Đề tài: "Tìm hiểu phần mềm Free Quizmaker, ứng dụng xây dựng bộ bài tập trắc nghiệm môn Kiến trúc máy tính cho Sinh viên" Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Danh Dũng -  ĐHTIN9A7HN; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Nguyễn Thu Hiền

10. Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng ứng dụng ngưỡng ảnh sử dụng thuật toán phân cụm Fuzzy C mean và Subtrative" Chủ nhiệm đề tài:  Nguyễn Văn Quang - ĐHTIN8A4HN; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Trần Quốc Hoàn

11. Đề tài: "Nghiên cứu và mô phỏng cây quyết định" Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Tưởng- ĐHTIN92AHN; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Vũ Mỹ Hạnh

12. Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật Palldaio Component Model để đánh giá hiệu năng hệ thống phần mềm dịch vụ Media store"" Chủ nhiệm đề tài:  Lê Thị Phương - ĐHTIN9ANĐ; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Trần Thị Hương

13. Đề tài: "Ứng dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C# để thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm mô phỏng hoạt động của thang máy" Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thành Công -  ĐHTIN8A1HN; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Vũ Văn Đốc

14. Đề tài: "Tìm hiểu và nghiên cứu về suy diễn lùi trong xử lý tri thức" Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hồng - ĐHTIN92AHN; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Lê Thị Kiều Oanh

15. Đề tài: "Tìm hiểu một số phương pháp xếp hạng trang web và ứng dụng trong các máy tìm kiếm" Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Xuân Chiến Tuấn -  ĐHTIN8A5HN; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Đào Thị Phương Anh

16. Đề tài: "Tìm hiểu về lập trình đồ họa Unity 3D" Chủ nhiệm đề tài:  Lương Thanh Hải - ĐHTIN9A2HN; Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Doãn Thị Thúy Hiền