Thông báo nộp quyển báo cáo luận văn tốt nghiệp - ĐHTI9HN

19/06/2019

Ngày 19/6/2019, các Em sinh viên làm luận văn tốt nghiệp, nộp quyển báo cáo luận văn tốt nghiệp:

+ Số lượng: 5 quyển

+ Người nhận: Cô Lương Thị Thảo Hiếu.

+ Địa điểm: Văn phòng khoa CNTT - HA9.505 - Lĩnh Nam - Hà Nội.

Sinh viên nào nộp muộn hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Kế hoạch Bảo vệ luận văn dự kiến vào ngày 1/7/2019 và ngày 2/7/2019.