Thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 của TS. Trần Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

15/11/2019

Thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 của TS. Trần Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương